Zakres usług

 

 • Prowadzenie ksiąg handlowych (pełna księgowość)
 • Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji VAT
 • Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych
 • Rozliczenia z ZUS
 • Rozlicznia z Urzędem Skarbowym
 • Wyprowadzanie zaległości
 • Rozliczenia PFRON, SOD
 • Prowadzenie księgowości fundacji i stowarzyszeń
 • Pomoc przy utworzeniu i zarejestrowaniu nowego podmiotu             (spółka z o.o., spółka jawna)
 • Pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej