Posiadam certyfikat księgowy nr 896/2003, ukończene studia magisterskie na kierunku Informatyka oraz studi podyplomowe: "Rachunkowość", "Podatki"  i "Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Jednocześnie mam ponad 16 letnie doświadczenie w księgowości.

Pracownicy biura rachunkowego posiadają ukończone studia magisterskie z rachunkowości, bądź studiują rachunkowość na Uniwersytecie Ekono-micznym i w Wyżej Szkole Bankowej w Poznaniu.