Z uwagi na zróżnicowane potrzeby i wymagania naszych klientów cena usługi jest ustalana indywidualnie przed podpisaniem umowy o świadczenie usług.

Cena uzależniona jest od formy opodatkowania, formy prawnej i rozmiarów działalności (ilość zatrudnionych osób, ilość generowanych dokumentów).

Cenny netto kształtują się już od:

  • 100 zł - za ewidencję ryczałtu bez VAT
  • 150 zł - za podatkową księgę przychodów i rozchodów bez VAT
  • 200 zł - za podatkową księgę przychodów i rozchodów z VAT
  • 300 zł - za księgę handlową
  •   20 zł - za prowadzenie dokumentacji pracowniczej